Глосарій

Гнучкість жил | Класи

Визначає ступінь сили вигину дроту та його стійкості до подібних деформацій.

Велике значення для конструкції жили має максимальний діаметр дроту і максимальний омічний опір жили. Чим більше переріз жили, тим менше омічний опір, чим більше довжина жили, тим більше опір.


Класи:
1: однодротова жила;
2: багатодротова (7/19 пров.);
3: багатодротова з гнучкістю більше ніж гнучкість класу 2;
4: багатодротова з гнучкістю більше ніж гнучкість класу 3;
5: багатодротова, з тонких мідних дротів;
6: багатодротова з надтонких мідних дротів.

Жили класів 1 і 2 призначені для кабельних виробів стаціонарної прокладки. Жили класів 3, 4, 5 і 6 призначені для гнучких кабельних виробів, але можуть також використовуватися для кабельних виробів стаціонарної прокладки.
Г К Ж